คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2012

poly_408

ติดกันสาดป้องกันความร้อนเข้าบ้าน

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างบ้านเรา เราต้องหาวิธีช่วยให้บ้านคลายร้อน เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ลดค่าใช้กระแสไฟฟ้า และช่วยชาติลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ลงบ้าง ซึ่งการป้องกันความร้อนเข้ามาในบ้านมีหลากหลายวิธี เช่น การติดกันสาดป้องกันแสงแดดส่องผ่านเข้ามาสะสมความร้อนภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทหรือแอร์ำของเราทำงานน้อยลง แต่ก็ไม่ควรติดกันสาดมากเกินไปเพราะจะทำให้ภายในบ้านมืดทึบเกินไป เพราะฉะนั้นด้านที่ควรติดตั้งกันสาดบ้าน คือ ด้านทิศใต้และทางทิศตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม