คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2012

แบบกันสาด

แบบกันสาด ชุดที่ 1

 

กันสาดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบังแสงจากดวงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งสามารถป้องกันลำแสงตรง ของแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันละอองของน้ำฝนไม่ให้แผ่กระจายเข้ามาภายในบริเวณบ้าน การติดตั้งกันสาดให้กับ หน้าต่างมีทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง และทั้งแนวราบและแนวดิ่งผสมกัน

 

 

 

 

 

 

กันสาดช่วยประหยัดพลังงาน

วิธีออกแบบกันสาดให้ประหยัดพลังงาน ตอนที่ 2

กันสาด

กันสาดเป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งสามารถป้องกันลำแสงตรง ของแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งกันสาดให้กับ หน้าต่างมีทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง และทั้งแนวราบและแนวดิ่งผสมกัน

กันสาดในแนวราบ

กันสาดในแนวราบเหมาะสมสำหรับหน้าต่างที่อยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้   เพราะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดี การออกแบบกันสาดสำหรับอาคารใน ประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

หน้าต่างกันสาด

วิธีการออกแบบหน้าต่างและกันสาดให้ประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1

วีธีการออกแบบ “หน้าต่างและกันสาด” ให้ประหยัดพลังงาน

“หน้าต่างและกันสาดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนนึงของอาคารทุกชนิดรวมทั้งบ้านพักและที่อยู่อาศัยทุกประเภท การออกแบบหน้าต่างและกันสาดที่ดีนั้น ต้องคำนึงถึงการลดปริมาณความร้อนจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ให้ไม่ให้เข้าสู่อาคารน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามให้แสงธรรมชาติที่ช่วยในการมองเห็น ผ่านเข้าสู่ตัวอาคารและบ้านพักอาศัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วยในลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่างของอาคารและบ้านพักอาศัยลงได้หน้าต่างเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญต่อการออกแบบอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย อ่านเพิ่มเติม