คลังเก็บป้ายกำกับ: แบบกันสาด

กันสาดบ้านกันฝน (1)

แบบกันสาดกันฝน ชุดที่ 6

แบบกันสาดกันฝน ชุดที่ 6

 

 

 

 

กันสาดระแนงเหล็กสีขาว (3)

แบบกันสาดสวยๆ ชุดที่ 4

การติดตั้งกันสาดให้ถูกหลักจะช่วยประหยัดพลังงานทั้งเพื่อการปรับอากาศและเพื่อการส่องสว่างให้กับภายในบ้านหรืออาคารได้

กันสาดในชุดนี้เป็นกันสาดโครงสร้างระแนงเหล็กมุงด้วยวัสดุมุงหลังคาชนิดแผ่นโพลีคาร์บอเนต

 

 

 

กันสาดมีที่ตั้งเสา

รูปแบบต่างๆของกันสาด

กันสาด    ประโยชน์และศาสตร์แห่งความงามของสถาปัตยกรรมที่ไม่ควรมองข้าม

 

ปัญหาหนึ่งที่พบจากบ้านโครงการจัดสรร  หรือบ้านสั่งสร้างต่างๆ  ในปัจจุบัน     คือปัญหาความร้อนจากแสงแดด และปัญหาน้ำรั่วซึมที่ผ่านซึมเข้ามาจากทางหน้าต่าง และประตู

เพราะบ้านในสมัยใหม่ นำรูปแบบการออกแบบจากบ้านโซนตะวันตกมาใช้  ที่ไม่มีชายคายาว เพื่อป้องกันแดดและฝน   ทำให้ไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในไทย  ที่มีทั้งแดดที่ร้อน และฝนที่ตกชุก โดยเฉพาะบ้านในยุคใหม่ที่เน้นหน้าต่างและประตูเป็นกระจกเพื่อเน้นความโปร่งโล่งสบายตา

จากปัญหาดังกล่าว  เราจึงเห็นบ้านใหม่ๆในปัจจุบันตามโครงการต่าง จำเป็นต้องติดตั้งกันสาดเพิ่ม เพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้

 

1. รูปแบบต่างๆของกันสาด

ในมุมมองปัจจุบัน เราจะเป็นกันสาดที่ทำให้บ้านในปัจจุบัน ส่วนจะทำเป็น 2 ลักษณะ

1.1.ลักษณะที่ยื่นมาจากตัวบ้าน    1.2.ลักษณะที่ตั้งเสา อ่านเพิ่มเติม

แบบกันสาด

แบบกันสาด ชุดที่ 1

 

กันสาดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบังแสงจากดวงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งสามารถป้องกันลำแสงตรง ของแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันละอองของน้ำฝนไม่ให้แผ่กระจายเข้ามาภายในบริเวณบ้าน การติดตั้งกันสาดให้กับ หน้าต่างมีทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง และทั้งแนวราบและแนวดิ่งผสมกัน

 

 

 

 

 

 

หน้าต่างกันสาด

วิธีการออกแบบหน้าต่างและกันสาดให้ประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1

วีธีการออกแบบ “หน้าต่างและกันสาด” ให้ประหยัดพลังงาน

“หน้าต่างและกันสาดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนนึงของอาคารทุกชนิดรวมทั้งบ้านพักและที่อยู่อาศัยทุกประเภท การออกแบบหน้าต่างและกันสาดที่ดีนั้น ต้องคำนึงถึงการลดปริมาณความร้อนจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ให้ไม่ให้เข้าสู่อาคารน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามให้แสงธรรมชาติที่ช่วยในการมองเห็น ผ่านเข้าสู่ตัวอาคารและบ้านพักอาศัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วยในลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่างของอาคารและบ้านพักอาศัยลงได้หน้าต่างเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญต่อการออกแบบอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย อ่านเพิ่มเติม